Rätt att välja att diskriminera?

Ny artikel om konsekvenser av marknadisering, kundval och valfrihet inom äldreomsorgen.

Palle Storm
Palle Storm. Foto: Ingrid Tinglöf

Palle Storm och Gudmund Ågotnes har nyligen publicerat en artikel som behandlar rasifierade omsorgsarbetares erfarenhet av rasism inom äldreomsorgen. De resonerar om konsekvenser av den ökad marknadisering, kundval och valfrihet i den nordiska äldreomsorgen.

Valfrihet tänks ofta innebär att den äldre kan välja sådant som när de går upp på morgonen, vad de vill äta till frukost, vilka aktiviteter de vill ägna sig åt och så vidare. Dock kan valfriheten också innebära att omsorgsmottagaren kan välja vem hon eller han vill ha omsorg av och vem som väljs bort som omsorgsgivare. Författarna ställer frågan om det ska vara möjligt att välja bort personal på grund av hudfärg. Kan valfriheten till och med få som konsekvens att omsorgsgivande organisationer konkurrerar med varandra på grundval av vilket kön och hudfärg deras anställda har?

Storm och Ågotnes menar att man inte ska lämna dessa frågor till de omsorgsgivande organisationernas egna chefer och personal, utan att frågorna behöver adresseras genom samverkan mellan mer centrala aktörer. Författarna konstaterar avslutningsvis att omsorgspersonal med migrantbakgrund utgör en stor och viktig resurs inom äldreomsorgen – och att deras arbetsvillkor behöver tas på allvar. 

Storm, P. & Ågotnes, G. (2022). Rasifierade omsorgsarbetares erfarenheter av rasism i äldreomsorgen ur ett nordiskt perspektiv, Tidsskrift for omsorgsforskning nr.2-2022, s.149-153. https://doi.org/10.18261/tfo.8.2.

Läs artikeln i fulltext

Läs mer om Palle Storm