Ny antologi om teorier för socialt arbete

Anneli Stranz, forskare i socialt arbete, har i boken Teorier för socialt arbete tagit sig an Nancy Fraser. Antologin är den första av två som lyfter fram betydelsefulla teoretiker inom socialt arbete, och fokuserar på frågor om strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring.

Anneli Stranz
Anneli Stranz. Foto: Björn Dalin.

I kapitlet beskrivs Nancy Frasers feministiska kritiska teori (er) med exempel på hur vissa begrepp kan kopplas till socialt arbete. Frasers teoretiska grund är att den sociala reproduktionen är basen för alla samhällens existens och hon kritiserar genomgående samtida kapitalistiska samhällen för att de profiterar genom att konstant nedvärdera social reproduktion. Hennes strukturella modeller kan användas för att analysera orättvisor och deras relation till samhällets bemötande och lösningar. 

Stranz, A. (2022). Nancy Fraser: Att synliggöra och förändra ekonomiska, kulturella och politiska orättvisor. I E. Andersson & T. Mattsson (red.) Teorier för socialt arbete, Del 1 – Strukturell ojämlikhet och samhällen i förändring. Gleerups. 

Anneli Stranz har själv utgått från Nancy Frasers tänkande i en del av sina forskningspublikationer. Här kan du ta del av dessa: Digitala Vetenskapliga arkivet