Stereotyper av ungdomars drickande

Varför dricker ungdomar mindre idag än förr?

Flicka med vinglas. Foto: Dmitriy från Pixabay.

Att dricka alkohol är något som under de senaste tjugo åren blivit mindre vanligt bland ungdomar i länder med höga inkomster. I den här studien har en grupp forskare ställt sig frågan om genus har någon betydelse för denna nedgång. För att ta reda på det har de intervjuat ungdomar från Australien, Danmark, Sverige och Storbritannien. Två av dessa forskare är Eva Samuelsson och Josefin Månsson, från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 

En av de saker de fann i studien var hur vanligt det var i tre av länderna att beskriva fylla i nedsättande könsrelaterade termer (t.ex. "bitchy"). Det finns alltså en nedvärdering av femininitet och uppvärdering av maskulinitet inbyggd i hur ungdomarna såg på drickandet.

Pennay, Amy & Törrönen, Jukka & Herold, Maria & Fenton, Laura & MacLean, Sarah & Caluzzi, Gabriel & Fairbrother, Hannah & Frank, Vibeke & Samuelsson, Eva & Holmes, John. (2022). "There's a lot of stereotypes going on ": A cross-national qualitative analysis of the place of gender in declining youth drinking. The International journal on drug policy. 108. 10.1016/j.drugpo.2022.103827. 

Läs mer om artikeln