Hur kan vi stödja barnen till föräldrar som begått självmord?

När en förälder begått självmord är det många barn som känner både skuld och skam för egen del, men även ilska mot den döda föräldern som de upplever har lämnat dem.

Anneli Silvén Hagström. Foto: Rickard Kihlström

Ofta får barn som har förlorat en förälder i självmord inte tillräckligt med hjälp att hantera sina tankar och känslor. För den kvarvarande föräldern kan det också vara svårt att ge sitt barn det nödvändiga stödet, genom att denne samtidigt har en egen förlust och sorg att ta hand om. En följd av det kan bli att barnen riskerar att utveckla såväl psykologiska som sociala problem. Det är därför viktigt att erbjuda dessa barn och familjer professionellt stöd.

Anneli Silvén Hagström har utvärderat ett sorgestödsprogram arrangerat genom BRIS, som riktar sig till familjer där en förälder har tagit sitt liv. Familjerna fick under två helgläger träffa andra i liknande situationer och dela varandras berättelser i parallella föräldra- och barngrupper. Genom programmet kunde barnen förändra sitt eget sätt att tänka om förälderns självmord, och bli klara över att de själva inte hade skuld i vad som hänt. Även känslan av skam lyftes från dem, och barnens självkänsla blev bättre genom att de förstod att de varken varit oälskade eller avvisade av den döda föräldern. De kvarvarande föräldrarna fick därtill kunskaper om barns sorg som de sade att de hade användning av i sina familjeliv.

En nyckel i sorgbearbetningen kan alltså vara att möta andra med samma erfarenhet. Den avstigmatisering och det stöd som barn och föräldrar upplevde genom att dela varandras berättelser gjorde det lättare att hantera situationen.

Läs mer om studien

Silvén Hagström, A. (2021). A Narrative Evaluation of a Grief Support Camp for Families Affected by a Parent’s Suicide. Frontiers in Psychiatry, vol. 12, article 783066.
doi: 10.3389/fpsyt.2021.783066