Att se barn som egna personer

Hur upplever barn svårigheter i familjen? Och hur hanterar de relationerna i sin familj?

Det här är viktiga frågor för socialt arbete. Genom att lyssna på barns berättelser om hur de själva hanterat svåra erfarenheter i familjen, har Stina Michelson försökt besvara dem. Studien har haft fokus på barnens egna perspektiv på familjen och sina erfarenheter av barnavård, och speciellt sett på frågor om makt och brist på erkännande. En slutsats av studien är att den sociala barnavården skulle vinna på att i högre grad ha ett större fokus på barnet som egen person.

Michelson, S. (2022). Children’s agency when experiencing family-related adversities: The negotiation of closeness and distance in children’s personal narratives. Qualitative social work

https://doi.org/10.1177/14733250211066823