Socialpsykiatriska seminariet läggs ner

Forskarna i gruppen har studerat och utvecklat social kunskap om psykiska problems uppkomst och återhämtning och den praktik som utvecklats inom socialtjänsten kring denna fråga. Samverkansfrågor har studerats. Brukarnas erfarenhetskunskap har spelat en viktig roll i denna kunskapsutveckling.

Läs mer om socialpsykiatriska seminariets verksamhet och publikationer

Händer som tar farväl. Foto: Rémi Walle /Unsplash