Hur går det för placerade barn som vuxit upp i motvind?

Hilma Forsman och Josephine Jackish har undersökt sambandet mellan graden av utsatthet i barndomen och utbildning senare i livet genom en uppföljning av en grupp individer födda 1953.

Hilma Forsman. Foto: Rickard Kihlström
Hilma Forsman. Foto: Rickard Kihlström

I den aktuella studien har forskarna jämfört utbildningsnivån i vuxen ålder för barn från den generella populationen med barn som har varit med om institutions- eller familjehemsplacering . Resultaten visade att det bland barn i den generella populationen fanns ett samband mellan en högre grad av utsatthet i barndomen och lägre utbildning senare i livet, men ett sådant samband gick inte att se bland de placerade barnen – en grupp som i sig kan ses som utsatt. Studien ger därmed stöd för vad som brukar kallas för ”disadvantage saturation perspective”, det vill säga, att en högre grad av utsatthet för de placerade barnen inte nödvändigtvis leder till en ökad mängd negativa konsekvenser utan istället att det uppstår en mättnad där ytterligare svårigheter inte påverkar deras utbildningsnivå. 

Forsman, H. och Jackisch, J. (2021). Cumulative Childhood Adversity and Long-Term Educational Outcomes in Individuals with Out-of-Home Care Experience: Do Multiples Matter for a Population Defined by Adversity? British Journal of Social Work, September 2021. DOI: 10.1093/bjsw/bcab194 

Läs mer om Hilma Forsmans forskning