Forskare föreläste på temat substansbruk via Zoom

Hur upplever barn det att växa upp i missbruksmiljö? Och varför dricker unga mindre idag? Det och många andra frågor diskuterades på en digital forskardag om substansbruk den 20 oktober. Webbinariet var första delen i en serie av flera webbinarier som anordnas av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Forskare vid institutionen för socialt arbete
 

Premiären av webbinarie-serien hade tema substansbruk och sex forskare från Institutionen för socialt arbete berättade om sin forskning via zoom. 

Först ut att tala var Karin Heimdahl Vepsä, som forskar kring substansbruk bland gravida och småbarnsföräldrar.

– Jag pratar om olika perspektiv på nyttan med att diagnostisera fetala alkoholskador hos barn – det vill säga då barnet tagit skada av alkoholexponering under graviditeten. Jag har studerat dels webbmaterial från en intresseorganisation och dels en myndighetsrapport för att analysera hur de diskuterar för- och nackdelar med att aktivt diagnostisera dessa tillstånd. Sammantaget är bilden av nyttan med att diagnostisera/identifiera dessa tillstånd splittrad, säger Karin.

Därefter tog Anneli Silvén Hagström vid. Annelis forskningsområde berör hur barn och ungdomar påverkas och formas av traumatiska och stigmatiserande livshändelser. Under forskardagen föreläste Anneli på temat "Barn som växt upp i missbruksmiljö: berättande, aktörskap och stödbehov".

Hej Anneli, kan du berätta lite kort om vad du har pratat om?

– Jag berättade om en studie som undersökt barns upplevelser av att växa upp i missbruksmiljö. Studien bygger på en analys av livsberättelser från barn till alkoholberoende föräldrar. Resultaten visar att barnen behöver bemötas både som sårbara offer och kompetenta aktörer samt att professionella måste agera på barns berättelser om utsatthet i syfte att förändra deras situation.

Efter en kort paus var det därefter dags för Eva Samuelsson och Josefin Månsson att tala på temat "Varför dricker unga mindre och vad händer när de blir vuxna?". Eva forskar om problem med substanser och spel om pengar. Josefins forskningsområde är substansanvändning, perspektiv på behandling, drog policy och drogdiskurser.

Vad har ni tagit upp på webbinariet?

– Vi pratade om vår studie av olika sociala mekanismer som kan påverka ungas alkoholvanor över tid. Ungdomar i åldrarna 15 till 21 år har intervjuats vid flera tillfällen för att förstå hur alkoholkonsumtion hänger ihop med förändringar i livet i stort. När de blir äldre dricker de mer alkohol, men på ett mer kontrollerat sätt.

Forskningsdagen avslutades med att Mats Ekendahl och Patrik Karlsson talade utifrån temat "Interventioner i praktiken: Vad är återfallsprevention och för vem är den lämpad?" Mats Ekendals forskningsområde är substansbruk och relaterade problem. Patrik Karlssons forskning berör alkohol- och narkotikaanvändning bland ungdomar och vuxna.

Kan ni berätta lite kort om ert ämne?  

– Vi berättar om hur sug och återfall hanteras i en KBT-baserad och evidensbaserad intervention för substansbruksproblem, återfallsprevention. Vår forskning berör vilka personer som anses behöva återfallsprevention och vad som anses vara verksamt i behandlingen. Projektets datamaterial är behandlingsmanualer samt intervjuer med praktiker och klienter. Resultaten visar att alla klienter anses kunna ha nytta av interventionen, säger Mats Ekendahl.

Medicinburkar på rad