Nya forskningsmedel inom missbruksområdet

Flera forskare vid institutionen för socialt arbete har fått forskningsmedel från Forte för nya projekt om bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Jessica Storbjörk, Eva Samuelsson och Josefin Månsson

Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK): Prevention av skadeverkningar i praktiken enligt brukare, vårdpersonal och samhällsaktörer.

Mats Ekendahl, Patrik Karlsson och Philip Lindner

Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar.

Lisa Skogens och Ninive von Greiff

Att förebygga ohälsa bland anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem. Förklaringsmodeller, utbud och efterfrågan av stöd.

Foto: Galymzhan Abdugalimov /Unsplash