Alkoholproblem och identitet?

Hur förhåller sig personer som tidigare identifierat sig som ”nykter alkoholist” till den identiteten över tid? Ninive von Greiff och Lisa skogens har intervjuat personer som gått tolvstegsbehandling, med frågan om hur de ser på sig själva fem år efter behandlingen.

I studien framkommer stora variationer i hur intervjupersonerna ser på sig själva och sin relation till alkohol. Olika personer behöver olika slags stöd, och det är något professionella behandlare behöver förhålla sig till dels för att hitta en behandling som passar och dels för att anpassa fortsatt behov av stöd. De intervjuas i tidskriften Alkohol & Narkotika om sin studie. 

Läs hela intervjun med Ninive och Lisa

Läs mer om Ninive von Greiffs forskning
Läs mer om Lisa Skogens forskning 

Ölflaskor. Foto: Thomas Picauly/Unsplash