Problematiska diagnoser?

Karin Heimdahl Vepsä intervjuas i CAN:s tidskrift Alkohol&Narkotika om diagnosen Fetala alkoholspektrumstörningar, det vill säga, när barn fått skador av sina mammors alkoholkonsumtion under graviditeten.

Karin betonar att kunskapsläget är osäkert och menar att vi ska vara försiktiga med diagnoser när det är mycket man inte vet om kopplingen mellan alkoholkonsumtionen och skadan, och inte heller om hur diagnosen kan påverka mänskliga relationer, både mellan barnet och mamman och i förhållande till omgivningen.  

Läs hela intervjun  

Läs mer om Karin Heimdahl Vepsäs forskning