Våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete, om i en film från Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndighetens logotyp

Läs mer om forskning om brottsofferfrågor och titta på filmen med Carolina Överlien.

Läs mer om Carolina Överlien