Nordiska studenter i socialt arbete knyts samman i nytt digitalt projekt

Ett nytt projekt ska ge nordiska studenter i socialt arbete möjlighet att aktivt diskutera, jämföra och reflektera över kunskap tillsammans online. Renate Minas, docent vid institutionen för socialt arbete, är en av initiativtagarna.

Renate Minas, docent vid institutionen för socialt arbete. 

Det var med anledning av att studenter inte kunde åka på utbyte i samma utsträckning som Renate Minas kom på idén att försöka främja det som kallas för COIL, det vill säga ”collaborative online international learning".

COIL är en globalt utbredd och erkänd undervisningsmetod som stöder interaktion och samarbete online mellan studenter från två (eller flera) olika länder. I det här fallet handlar det om att förbättra och utveckla digital interaktion mellan nordiska studenter i socialt arbete. I projektet deltar institutioner för socialt arbete vid lärosäten i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Från Sveriges sida är, förutom Renate Minas, också Sanna Tielman från Stockholm universitet engagerad i arbetet.

Landsöverskridande diskussioner och reflektioner

Ambitionen är att utveckla digitala undervisningsmetoder för och innehåll i en modul i redan befintliga kurser vid alla partneruniversitet. Detta ska i sin tur göra det möjligt för studenter att aktivt diskutera, jämföra och reflektera över kunskap om institutionella förhållanden för socialt arbete och dess praktiska konsekvenser i respektive land.

Hittills har projektet blivit beviljat 3 000 Euro av Nordic association for schools of social work (NSSW). NASSW främjar socialarbetarutbildning genom att uppmuntra till just samarbete mellan nordiska högskolor och universitet som erbjuder utbildning inom socialt arbete.

Hej Renate, var befinner ni er just nu i processen?

– I höst kommer vi bland annat att testa tekniska lösningar och lösa praktiska frågor kring samordning av kursscheman för de tre deltagande institutionerna.

Vad hoppas du att projektet får för effekter?

– Jag hoppas på en mer inkluderande internationalisering. Det är oftast bara en liten mängd studenter som kan ta del av enskilda studentutbyten. I det här projektet tillhandahålls hållbara och tillgängliga utbildningsaktiviteter för en bredare grupp studenter.

– Jag tror att projektet kommer att bidra till positiv utveckling av läroplan, innehåll i specifika moduler, undervisningsmetoder och samarbetet mellan forskning och praktik.

I projektet deltar institutioner för socialt arbete vid lärosäten i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Foto: Unsplash