Artikel om rasism i kanadensiska och svenska äldreboenden

Palle Storm har tillsammans med Dr. Ruth Lowndes, York University, Kanada, gjort en studie av hur äldreomsorgspersonal vid kanadensiska och svenska äldreboenden upplever och hanterar rasistiska kommentarer och handlingar från de äldre omsorgsmottagarna.

Palle Storm. Foto: Eva Dalin
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Artikeln, "'I dont´care if they call me black': The impact of organisation and racism in Canadian and Swedish nursing homes", har publicerats i tidskriften International Journal of Care and Caring.

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med omsorgspersonal och chefer anställda vid äldreboenden i Kanada, Ontario och Sverige, Stockholm, och samlades in som en del av ett större internationellt forskningsprojekt. Studien visar hur personalens handlingsutrymme och flexibilitet i vardagen inte bara har betydelse för hur rasistiska kommentarer och handlingar från de äldre upplevs och hanteras i omsorgens vardag. Det har också betydelse för möjligheterna att bygga tillitsfulla relationer för att överbrygga och utmana vissa omsorgsmottagares skepticism och motstånd mot rasialiserad personal

Artikeln kan nås via nedanstående länk eller mejlas efter förfrågan till Palle Storm. palle.storm@socarb.su.se

Läs om artikeln på tidskriftens webbsida