Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Hälso- och sjukvårskuratorsprogrammet vänder sig till dig som har en socionomexamen eller motsvarande (se behörighetskrav nedan). Arbetslivserfarenhet från människovårdande yrke samt relevant vidareutbildning bedöms meriterande vid antagning.

 

Övergripande om utbildningen

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vänder sig särskilt till dig som har en socionomexamen som grundprofession och utgår ifrån det sociala arbetet som erfarenhetsgrund för att bedriva kurativt arbete i hälso- och sjukvården.

 

Programmet ges på helfart och består av 60 hp obligatoriska kurser på avancerad nivå. 
Utbildningens struktur bygger på integration av teoretiska och kliniska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt genom att de verksamhetsförlagda kurserna löper parallellt och växelvis med de teoretiska kurserna. 

Utbildningen är en vidareutbildning på avancerad nivå efter socionomexamen och syftar till att ge en bred introduktion i hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsfält och de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården i Sverige. Vidare innehåller utbildningen samhällsvetenskapliga perspektiv på hälso- och sjukvård, metoder för samtal med patienter och förhållningssätt i professionellt samarbete med andra yrkeskategorier inom vården, vetenskapsteoretiska grunder för kuratorns arbetsmetoder, kunskap om kommunikation och etiska förhållningssätt i kontakt med patienter och närstående, verksamhetsförlagda inslag samt ett självständigt examensarbete. 

Utbildningen är legitimationsgrundande för hälso- och sjukvårdskuratorsyrket. 

 

Klicka på länkarna för att komma till kurskatalogen. Där hittar du kursplan och senare under terminen hittar du även litteraturlista och schema här.

Termin 1

Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård (SUKR01)

Samhällsvetenskapliga perspektiv på sjukdom och ohälsa (SUKR02)

Kurativa samtal inom hälso- och sjukvård (SUKR03)

Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik I – Verksamhetsförlagd utbildning (SUVFU1)

Termin 2

  • Vetenskaplig metod (SUKR04)
  • Hälso- och sjukvårdskuratorns praktik II (SUVFU2)
  • Självständigt arbete 15hp (SUKR05)

Utbildningsplan och kursplaner kommer att ligga i kurskatalogen inför kommande kursomgång. Även kursanvisningar och scheman läggs ut inför programstart i januari 2023.

 

Du ska ha följande examina:

Socionomexamen eller motsvarande. Med motsvarande menas till exempel avslutad kompletterande socionomutbildning för utländska socialarbetare eller en kandidatexamen i socialt arbete/social omsorg från tidigare utbildningssystem.

 

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering, d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

  • Relevant yrkeserfarenhet
  • Pågående yrkesarbete
  • Relevant utbildning utöver socionomexamen, så som teoretiska kurser inom området socialt arbete eller behandlingsarbete på universitets- och högskolenivå om minst 7,5 hp.
 

Ansökan skall skickas elektroniskt enligt anvisningar på den nationella antagningens hemsida, www.antagning.se Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa.  Ansökan behöver vara inskickad senast 17/10 och åberopade bilagor senast en vecka därefter.

Dessutom skall ansökan kompletteras med en särskild meritsammanställning. Vi önskar att du sammanställer dina meriter och laddar upp åberopade bilagor i detta formulär:

Meritsammanställning Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (pdf)

Meritsammanställningen och bifogade bilagor kommer vi på institutionen för socialt arbete sedan kunna ta del av inför meritvärderingen.

Antagningsbeskeden är nu utskickade via mejl till antagna studenter.

 
SISTA SVARSDAG 14 DECEMBER!

Om du har fått ett antagningsbesked:  svara ja genom att mejla utbildningsadministratör ingeborg.hasselgren@socarb.su.se, senast 14e december.
 
OBS! Om du inte tackar ja i tid kommer du strykas från utbildningen.

 
Reserver

Eventuell reservantagning påbörjas tidigast 15 december. Om det blir aktuellt så kontaktar vi dig på den mejladress du angivit vid ansökan.

 

 

Kontakt

Sök bland våra utbildningar