Doktorandrådet

Doktorandrådet ingår i Stockholms Universitets Studentkårs organisation (SUS) och verkar för att tillvarata doktorandernas intressen.

Framför allt vad gäller handledningsfrågor och doktoranders arbetsmiljö. Rådet väljer representanter till institutionsstyrelsen, professorskollegiet och samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

 

Kontakt

Doktorandrådet

Sök bland våra utbildningar