Forskarstuderande och deras avhandlingsprojekt

Institutionen har många doktorander. Här kan du se vilka de är och vad de forskar om.

Kontakta gärna de forskarstuderande om du är intresserad av deras projekt.

 

Lista med våra forskarstuderande

Lisa Andersson
Former och inslag av social investment. Om politiska åtgärder för Europas arbetslösa unga.
Huvudhandledare: Renate Minas
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Kristina Bromark
Brukardelaktighet i socialtjänsten.
Huvudhandledare: Ulla-Karin Schön
Biträdande handledare: Ylva Spånberger Weitz och Sara Erlandsson

Anne Denhov
anne.denhov@sll.se
Psykos i ett socialt sammanhang - en uppföljningsstudie av personer som fått psykosdiagnos.
Huvudhandledare: Alain Topor
Biträdande handledare: Anders Bergmark

Nicklas Dennermalm
Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar
Huvudhandledare: Mats Ekendahl
Biträdande handledare: Patrik Karlsson

Jesper Dunell
Mellan normalitet och avvikelse: en studie av brukares perspektiv på illegala substanser, livsstil och förändringsmöjligheter.
Huvudhandledare: Mats Ekendahl
Biträdande handledare: Patrik Karlsson och Josefin Månsson

Evelina Fridell Lif

Nora Germundsson
Följder av införandet av automatiserade handläggningsprocesser i det sociala arbetets praktik, med särskilt intresse riktat mot det ekonomiska biståndet; dess förutsättningar samt eventuella konsekvenser för såväl socialarbetarprofessionen i dess helhet som för enskilda yrkesutövare.
Handledare: Hugo Stranz
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Mariet Ghadimi
Lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Stig Elofsson

Karin Heimdahl Vepsä
Missbruk och föräldraskap
Huvudhandledare: Patrik Karlsson
Biträdande handledare: Mats Ekendahl

Sofia Härd
REC-CAP i en svensk kontext – Utformning av ett instrument för att synliggöra förutsättningar för och förändringar av recovery capital inom olika klientgrupper i samband med behandling av alkohol- och drogproblem
Huvudhandledare: Ninive von Greiff
Biträdande handledare: Lisa Skogens

Malin Ljungberg
Skriver en avhandling om livsvillkor, anpassning och informell omsorg hos föräldrar som har en ung vuxen med autismdiagnos som är hemmaboende och som saknar arbete och studier.
Huvudhandledare: Annelie Silvén Hagström
Handledare: Ulla-Karin Schön

Lisa Lundberg
Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Huvudhandledare: Åke Bergmark
Biträdande handledare: Hugo Stranz

Stina Michelson
Barn och ungas berättelser om sig själva och sina liv när vuxna i familjen har psykosociala problem.
Huvudhandledare: Joakim Isaksson
Biträdande handledare: Maria Andersson Vogel

Jennie Moberg
”Att främja delaktighet och återhämtning för unga med komplexa problem, -exemplet självvald inläggning inom barn- och ungdomspsykiatrin”
Huvudhandledare: Lisa Skogens
Handledare: Ulla-Karin Schön

Ida Nilsson
Informellt påtvingade avflyttningar från bostäder
Huvudhandledare: Lars Brännström
Biträdande handledare: Hilma Forsman

Hedvig Nylén
Samspelet mellan barnrättsorganisationerna och socialtjänsten. Förändringar av socialtjänstens barnavårdsarbete under inflytande av barnrättsorganisationerna.
Huvudhandledare: Emelie Shanks
Biträdande handledare: Tommy Lundström

Nicoline Roth
Den nya utskrivningslagens påverkan på delaktighet för äldre personer och anhöriga – idéer i policy och levda erfarenheter
Huvudhandledare: Tine Rostgaard
Biträdande handledare: Helene Brodin

Rebecka Strandell
Hemtjänst i förändring - personalens vardag och villkor
Huvudhandledare: Marta Szebehely
Biträdande handledare: Anneli Stranz och Patrik Karlsson

Mira Sörmark
En etnografisk utforskning av behandling för män som utövat våld mot en partner i nära relationer.
Handledare: Lena Hübner
Handledare: Torbjörn Bildtgård

 

Kontakt

Studieadministratör forskarutbildningen
Studierektor forskarutbildningen /Director of Studies, postgraduate courses and programmes

Sök bland våra utbildningar