Hur kan en uppdragsutbildning se ut?

Dagens samhälle och arbetsliv ställer krav på livslångt lärande. Stockholms universitet kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Förutom våra ordinarie kurser och öppna föreläsningar kan vi på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi kan ta fram kortare eller längre kurser som ger högskolepoäng alternativt intyg. 

 

Hur kan utbildningarna se ut?

Uppdragsutbildningarna omfattar vanligvis 4, 7.5, 15 eller 30 högskolepoäng. Vi kan skräddarsy kurser utifrån beställarens egna behov. Kontakta oss för att höra vad som är möjligt!

Exempel på utbildningar som institutionen har anordnat:

 • Alkohol, narkotika, droger
 • Arbetsrätt
 • Barn i utsatta livssituationer
 • Ensamkommande barn och ungdomar
 • Etik i socialt arbete
 • Familjebaserat socialt arbete
 • Grundläggande juridik och socialrätt
 • Handledningens metodik
 • Juridik i socialt arbete - inriktning äldre och funktionshindrade
 • Kunskapsbaserat socialt arbete - en introduktion om evidens, utvärdering och kvalitet
 • Ledarskap inom omsorg om funktionshindrade och äldre
 • LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Medling vid brott
 • Perspektiv på socialt arbete med barn och ungdomar i familjehem
 • Sociala perspektiv på psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar
 • Social utredning, handläggning och dokumentation
 • Socialpedagogiskt arbete i institutionella miljöer
 • Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle
 • Socialt arbete med inriktning mot anhörigperspektiv
 • Socialrätt
 • Socialt arbete inom kriminalvården
 • Socialt arbete med utsatta kvinnor
 • Utsatta invandrarflickor och samhällets stöd
 • Vetenskapsteoretiska perspektiv
 • Äldreomsorg och bemötande av äldre med psykiska sjukdomstillstånd
 

Kontakt

Samordnare uppdragsutbildning är Ulrika Engström.

Administrativ chef

Sök bland våra utbildningar