Översikt fristående kurser, avancerad nivå

Kurserna på avancerad nivå kan läsas både som del av institutionens utbildningsprogram och som fristående kurser.

Samtliga kurser går inte varje termin och alla kurser ligger därför inte i den digitala kurskatalogen. Information om kursen finns i katalogen om när kursen är inplanerad att ges.

 

Övergripande om kurserna

De fristående kurserna på avancerad nivå har fasta dagar och tider för undervisningen. Schema för när de olika kurserna går den här terminen hittar du här: 

Schema masterkurser V22 (226 Kb)

Längst ner på sidan, under "Sök bland våra utbildningar" kan du se vilka kurser som ges på avancerad nivå. 

 

Kontakt

Kursadministratörtermin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå
Studierektor avancerad nivå /Director of Studies, Master's courses and programmes

Sök bland våra utbildningar