Mer information om Grundläggande utbildning i psykoterapi

Utbildningen riktar sig till socionomer i människovårdande yrkesarbete. Den syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt kan ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi.

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi

 

Kursens upplägg

Kursen är inriktad på såväl individualpsykoterapi som familjeterapi och innehåller psykodynamisk teori i nya perspektiv, systemisk teori samt orientering i kognitiv teoribildning. Utbildningen är anpassad till socionomers yrkesområde.

Kursen ges på halvfart under fyra terminer och består av teoretiska moment, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen omfattar åtta (8) teoretiska delkurser (240 h), 4 tillämpningsdelkurser (120 h) samt lärarlösa integrerande seminarier (60 h).

Läs mer om kursen i utbildningskatalogen

Kursen består av tre parallella delar: teoretiska studier, eget psykoterapeutiskt arbete samt handledning i grupp på detta arbete. Kursen är inriktad på individual- och par/familjeterapi och inleds med det individualpsykoterapeutiska arbetet. Kursen ges på halvfart under fyra terminer.

 • Integrera psykoterapeutisk teoretisk kunskap med klinisk tillämpning.
 • Förstå innebörden av begreppet psykoterapeutisk allians och kunna etablera sådan med patienten i det psykoterapeutiska arbetet.
 • Beskriva och förstå den egna personens (terapeutens) betydelse i psykoterapeutiskt arbete.
 • Beskriva och förstå ramfaktorers betydelse i psykoterapeutiskt arbete.
 • Beskriva, analysera och kritiskt granska föreställningar och teoretiska perspektiv inom det psykoterapeutiska området.
 • Förstå och uppvisa kunskap om etiska regler och patientsäkerhet samt  dess betydelse för det psykoterapeutiska arbetet.
 • Omsätta ovanstående kunskaper i redogörelse och analys av två psykoterapeutiska processer.
 • I ett självständigt uppsatsarbete undersöka och analysera en forskningsfråga inom det psykoterapeutiska området.
 • Diskutera forskningsfrågans samt uppsatsresultatets betydelse för5 psykoterapeutiskt arbete.
 1. Socionomexamen eller motsvarande
 2. Minst två års arbete i människovårdande arbete efter grundexamen.
 3. Anställning inom psykosocial- psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet och där kan bedriva kvalificerat behandlingsarbete med vuxna och unga vuxna individer, par/familjer inom utbildningens ram.

Urval bland behöriga sökande görs med hjälp av meritvärdering d.v.s. en sammanvägd bedömning av:

 • Relevant yrkeserfarenhet
 • Pågående yrkesarbete
 • Möjlighet till patienttillgång avseende både individualpsykoterapi och par/familjepsykoterapi
 • Relevant utbildning utöver socionomexamen såsom teoretiska kurser inom vård och behandlingsområde på universitets och högskolenivå.
 • Relevant handledning i psykosocialt arbete
 • Egen psykoterapi

Full beskrivning av hur du går till väga för att söka utbildningen hittar du i den digitala kurskatalogen när nästa ansökningsomgång startar under våren 2022.

 

Kontakt

Programansvarig psykoterapiutbildningen

Sök bland våra utbildningar