Studera hos oss

Institutionen tar emot ca 8 000 studenter på flera stora utbildningsprogram med intresse för människans utveckling och lärande. Välj pedagogik för en bred utbildning med god arbetsmarknad. 

Våra utbildningar

 

 

Möt våra studenter

Sally, PAO-programmet

Den här utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och organisationer och vill lära dig mer om beteende och organisation och kompetensutveckling.

Kvinnlig student utanför Södra huset. Foto: Jens Lasthein

Sally läser sin första termin på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation.

Se en film där hon berättar hur det är att studera på programmet och ställ dina frågor i en chat.

Till filmen med Sally 

 

Emilia, kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap

Våra fokusområden är kost, motion, psykisk hälsa och välbefinnande, men också ohälsan i samhället. Mina egna planer är att jobba med barn och unga kring psykisk ohälsa.

Emilia står utanför Aula Magna. Fotograf Jens Lasthein
 

Emilia läser termin 3 på kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap. Vill du veta mer om hur det är att studera på programmet? Eller är nyfiken på hur du kan jobba med med hälsa och ohälsa i samhället? 

Till filmen med Emilia

 

Cecilia, ämnet pedagogik

De närmaste planerna för studierna är att bli beteendevetare, och att kunna studera människors beteende lite närmare.

Kvinnlig student på Campus Frescati. Foto: Jens Lasthein.
 

Cecilia läser fristående kurser i pedagogik. Ställ dina frågor till Cecilia hur det är att läsa pedagogik.

Till filmen med Cecilia

 

 

David och Ida, studie- och yrkesvägledarprogrammet, distans och campus

Jag tycker om att arbeta med ungdomar och ville gärna jobba på skola. Utbildning och arbete är en så stor del i människors liv, så det hela kändes väldigt spännande.

David Brännström. Foto: Privat

David studerar år 3 på studie- och yrkesvägledarprogrammet som distansstudent. Här berättar han hur det är att studera på programmet.

Till intervjun med David

 

Socialt arbete och arbete mot människor har alltid intresserat mig. … Studie- och yrkesvägledare finns och behövs inom flera olika sorters verksamheter, både med arbete kring ungdomar och vuxna.

Ida Nilsson. Foto: Privat

Ida studerar år 3 på studie- och yrkesvägledarprogrammet som campusstudent. Här berättar hon om programmet. 

Till intervjun med Ida

 

 

 
Sara Aronsson. Foto: Privat

Sara Aronsson som läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, PAO-programmet, jobbar nu som HR-specialist. 

Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.

Till intervjun med Sara

Matz Franzén läste en kandidatexamen i pedagogik genom fristående kurser, och jobbar idag som utbildningsansvarig på Polisen. 

Det roligaste är att få arbeta med utveckling och leda lärande tillsammans med deltagare. Arbetet ger stora friheter inom ramen för de olika utbildningsinsatserna.

Till intervjun med Matz

Frida Klar. Foto: Magnus Glans

Frida Klar som läste studie- och yrkesvägledarprogrammet, jobbar nu som studievägledare på en grundskola.

Att i slutet av dagen känna att jag faktiskt har gjort skillnad och att jag har hjälpt andra känns riktigt bra.

Till intervjun med Frida

Katharina Buchta har vidareutbildat sig parallellt med sitt tidigare chefsjobb inom sjukvården genom att läsa masterprogrammet i pedagogik, och jobbar nu som omvårdnadschef med större och mer övergripande ansvar.

Studierna hjälpte mig att utveckla mitt sätt att tänka. Jag hade användning av de teoretiska modeller jag lärde mig och kunde plocka på mig olika par glasögon. Jag fick nya perspektiv: Hur ser jag på makt? Hur ser jag på konflikter? Jag kunde analysera saker på nya sätt.

Till intervjun med Katharina

 

I teach courses on Human Rights and Education at Stockholms university. I wish for my students to turn frustration over world problems into a source of inspiration.

Rebecca Adami är docent i pedagogik och undervisar bland annat på masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning.

 

 

Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

Aino Collmar och Annika Davén.
Annika Davén och Aino Collmar.

Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har Aino tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino Collmar adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik.

Aino driver Vägledningspodden tillsammans med Annika Davén, som gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. 

Varför behövs en podd om vägledning?
– Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen. Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

Till Vägledningspodden

Läs en längre intervju med Aino och Annika

 

Få internationell erfarenhet under studietiden

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Under din utbildning kan du göra praktik eller studera en period utomlands. Institutionen har för närvarande samarbetsavtal med sexton universitet runt om i världen. 

Till Studera utomlands

 

Institutionen har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i regionen och på våra utbildningsprogram ingår i flera fall en praktik. Närheten till storstaden är en fördel när du ska söka arbete efter examen. Ett exempel på samarbete är våra Karriärseminarium dit vi bjuder in spännande personer från yrkeslivet som berättar om sitt yrke. 

Mejla studievagledare@edu.su.se om du vill ha information om nästa Karriärseminarium. 

 

Det är viktigt att du som student kan påverka din utbildning. Vid institutionen finns två aktiva studentråd. 

Mer om Studentråden

 

Kontakt

Kontakta våra studevägledare om du har frågor om våra utbildningar.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida