Kontakt

 

Kursadministration

Kursadministratör nationalekonomi I
Kursadministratör nationalekonomi II/III
Kursadministratör mikro, makro halvfart & kandidatuppsats
Administratör mastersprogrammet
Kursadministratör utbildning på forskarnivå
 

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare
 

Utbyteskoordinator

Internationell koordinator
Erasmus koordinator (avtal)
 

Studierektorer

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå
Studierektor - forskarnivå
På denna sida