Våra utbildningar

Hos oss kan du läsa utbildning på grundnivå upp till kandidatexamen och avancerad nivå som kan leda till masterexamen. Vi har även kurser på forskarnivå för doktorsexamen.

Sök bland våra utbildningar

Frida och André, studenter, berättar om hur det är att plugga nationalekonomi, varför de har valt Stockholm, jobb efter studierna och sist men inte minst - studentlivet.

 


Du kan skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder eller så kan du välja en bunden studiegång inom våra kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå.

 

Nationalekonomi ingår i flera program på grundnivå, antingen som obligatoriskt eller valbart ämne.

Program där nationalekonomi kan läsas som huvudområde för examen:
 

Nationalekonomprogrammet

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik

Samhällsplanerarprogrammet


Program där nationalekonomi kan ingå som biämne:
 

Politices kandprogram i nationalekonomi och statsvetenskap

Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv & arbetsmarknad

Kandidatprogram i företagsekonomi

 

 

 

Nationalekonomi I:

Nationalekonomi I ger dig en bred ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad du sedan kommer att studera eller arbeta med. Du lär dig grundläggande teorier och får tillämpa dessa på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar.
FAQ - De vanligaste frågorna om Nationalekonomi I

Mikroteori med tillämpningar

Makroteori med tillämpningar

Nationalekonomi II/III:

Innan du läser kurser i nationalekonomi på nivå II rekommenderar vi att du läser kursen Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer för att vara så väl förberedd som möjligt.

För att läsa nationalekonomi på nivå II eller III väljer du själv ett antal 7.5 hp-kurser. Tänk på att kurserna ibland har särskilda behörighetskrav. 

Vår rekommendation är att du varvar terminer i nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Vi rekommenderar följande studiegång:

Andra terminen i nationalekonomi:
Mikroekonomi II, 7,5 hp
Makroekonomi II, 7.5 hp
Empiriska metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp
En valfri kurs inom nationalekonomi, 7,5 hp

Tredje terminen i nationalekonomi:
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp
Två valfria kurser inom nationalekonomi, à 7,5 hp.

Kontrollera alltid behörighetskraven för de kurser du önskar att studera och planera framåt.

 

Utbildning på avancerad nivå är två år och leder till masterexamen. För masterexamen krävs minst 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete/specialarbete om minst 30 högskolepoäng. För att vara behörig till masterprogrammet i nationalekonomi måste du ha klarat kraven för kandidatexamen. För särskild behörighet till masterprogrammet i Nationalekonomi (Master's Programme in Economics) krävs att du i din kandidatexamen har minst 60 hp i nationalekonomi.

Masterprogrammet i nationalekonomi (engelska sidan)

 

Utbildning på forskarnivå ges i samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för social forskning (SOFI).

Stockholm Doctoral Course Program in Economics (SDPE) – ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett gemensamt kursprogram för doktorander inom nationalekonomi, ekonomisk statistik och finansiell ekonomi, SDPE.

Kursprogrammet

Samtliga kurser ges på engelska. Under första året läses kurser i matematik, mikroekonomi, statistik, ekonometri samt makroekonomi (totalt 60 av 105 högskolepoäng). Andra och tredje året läses resterande 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet inleds. Andraårskurserna organiseras ofta i sekvenser om 2-3 kurser och varje doktorand bör ta minst en hel sekvens. Kurser som ges ofta är t ex makro, finans, arbetsmarknadsekonomi, industriell organisation, spelteori, politisk ekonomi samt ekonometri. Kurser i offentlig ekonomi, hälsoekonomi, doktrinhistoria, internationell ekonomi samt handelsteori ges även.

Avhandlingen

Avhandlingsarbetet inleds under andra året och förväntas vara klart vid slutet av fjärde året. Avhandlingen består av ett antal uppsatser, som inte behöver vara inom samma område. Om samtliga uppsatser är ensamförfattade är de typiskt sett tre till antalet. Kvalitetskravet är att varje uppsats skall vara publiceringsbar (men inte nödvändigtvis publicerad) i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. Handledare är professorer och docenter vid nationalekonomiska institutionen, IIES och SOFI, med bistånd av juniora forskare. För att avhandlingsarbetet skall kunna bedrivas framgångsrikt är det viktigt att handledaren är väl insatt i avhandlingsämnet.

Disputationen

Den färdiga avhandlingen diskuteras och försvaras vid en offentlig disputation. Opponenten, som måste ha en doktorsgrad i nationalekonomi, kommer från ett annat (svenskt eller utländskt) universitet. Betygskommitten består av tre personer, varav högst en är docent och de övriga professorer. En kommer från Nationalekonomiska institutionen, IIES eller SOFI, en från en annan institution inom samhällsvetenskaplig fakultet vid SU och den tredje från en annan nationalekonomisk institution. Betyget kan vara godkänt eller icke godkänt.

Ansökan och kursprogram på vår engelska hemsida

 

Ansökan till utbildning på grundnivå

Viktiga datum för antagning

Våra kurser hittar du i universitetets utbildningskatalog

Frågor rörande antagningsprocessen

Du som är student inom program ska söka de kurser som ingår i studieordningen via Antagningen. Som programstudent har du platsgaranti om du söker i tid, uppfyller kraven i utbildnings- och kursplanen, svarar på antagningsbeskedet i tid samt registrerar dig i tid.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Kom ihåg att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

Om du har frågor om våra utbildningar kan du kontakta studievägledningen vid Nationalekonomiska institutionen (länk till studievägledningen).

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som den sökande har uppgett på antagning.se.

Ansökan till utbildning på avancerad nivå

Sista anmälningsdag för icke EU/EES-medborgare är 15 januari. Sista anmälningsdag för EU/EES-medborgare är 15 april.

Information om vårt masterprogram (på engelska)

Ansökan till utbildning på forskarnivå

Ansökan till utbildning på forskarnivå kan du göra en gång om året. Sista ansökningsdag är alltid den 31 januari inför kommande hösttermin.

Information om hur du ansöker samt mer om utbildning på forskarnivå (på engelska)

Sök bland våra utbildningar