Under utbildningen

Till dig som läser kurs eller program hos oss, här hittar du nyttig och viktig information under utbildningens gång.

Information som rör den enskilda kursen hittar du på kursplatsen i Athena. Här finns generell information som rör dig som är student hos oss.

Viktig information om hur COVID-19 påverkar dina studier.

Mer information

 

För att få skriva tentamen måste du anmäla dig i tid.

Anmälan till tentamen görs via Ladok

Här ser du också när anmälan är öppen. Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen. Därför är det viktigt att du kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad i Ladok.

Allmän information och regler kring tentamen

Nationalekonomi I, hel- och halvfart

Nationalekonomi II/III och Masterprogrammet (engelska sidan)

 

Economics Student Council (grund- och avancerad nivå)

The Economics Student Council är studenternas inflytandeorgan och finns till för att du som student ska kunna påverka din utbildning. Detta sker genom studentrepresentation på institution- så väl som fakultetsnivå i både beredande och beslutande organ.

För närvarande sitter Lukas Magnerfelt som studentrepresentant vid institutionsstyrelsens möten.

Vill du veta mer om studentrepresentation och hur du kan påverka så kan du höra av dig till student.council@ne.su.se.
 

Graduate Student's Council (doktorandrådet)

Doktorandrådet är för dig som är doktorand hos oss. Det är både en diskussionsgrupp men även ett nätvärk för alla doktorander inom programmet i nationalekonomi.

Till engelska sidan

 

Om du har registrerat dig men ångrar dig, kan du göra ett avbrott via Ladok. Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle.

 

Nationalekonomiska Föreningen grundades år 1877. Föreningens ändamål är att delta i samhällsdebatten, främja studier inom nationalekonomi och bidra till att utreda nationalekonomiska frågor. Detta görs främst genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt.

Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt

 

Kontakt

Studievägledning

Du får hjälp med:

  • Studierådgivning och arbetsmarknadsinformation
  • Råd vid personliga svårigheter att följa undervisningen
  • Behov av särskilt pedagogisk stöd
  • Intyg och utbildningsbevis
  • Tillgodoräknanden och behörighetsbedömning
 

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare
På denna sida