Våra utbildningar

Institutionen består av två distinkta men nära samverkande ämnen, ekonomisk historia och internationella relationer. Ämnena kan kombineras i en examen eller studeras enskilt.

Hitta din utbildning

 

Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningar för detta. Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.   

Ekonomisk historia I

Ekonomisk historia II

Ekonomisk historia III

 

Inom internationella relationer studeras hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden. Våra kurser ger kunskap om de ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter, säkerhet, samarbete och integration, både på regional och global nivå.

Internationella relationer I

Internationella relationer II

Internationella relationer III

 

Kursen är en fristående praktikkurs där studenter som har läst internationella relationer, ekonomisk historia eller likvärdiga ämnen ges kunskaper från och kontakter med arbetslivet. Under kursens gång ges fördjupad kunskap om relationen mellan teori och praktik.

Praktikkurs

 

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer erbjuder ett antal masterkurser som kan kombineras till en masterexamen i antingen ekonomisk historia eller internationella relationer. All utbildning på masterutbildningen sker på engelska.

Avancerad nivå/Master's level

 

Vi erbjuder för tillfället två forskarutbildningar - en i ekonomisk historia och en i internationella relationer.

På denna sida

Hitta din utbildning