Information till studenter som ansökt till Praktikkurs HT 2022

Student som ansökt till Praktikkurs (EH1905) inför höstterminen 2022 behöver ladda upp ett praktikintyg via Antagning.se senast den 3 juni, med praktikintyg avses dokumentation som styrker att studenten blivit erbjuden en praktikplats. För att uppfylla behörighetskraven och kunna få möjlighet att ges tillträde till kursen krävs en av institutionen godkänd praktikplats.

Studenten behöver senast den 15 juni ha uppfyllt behörighetskravet som rör 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. 

Student som blivit antagen till kursen ansvarar själv för att blanketten för praktikavtal är ifylld och signerad av ansvarig på praktikplatsen samt kursansvarig/studierektor.

Praktikavtal HT22 (word) (155 Kb)

På denna sida