Kontakt

Vi är ca 20 forskare, doktorander och lärare som arbetar på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Vid institutionen finns ca 20 administratörer. Kontakta oss gärna!

 

Föreståndare

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ställföreträdande föreståndare
 

Styrelse och ledning

 

Administration och ekonomi

Se Institutionen för svenska och flerspråkighets kontaktinformation:

Administration och ekonomi

 

Administration utbildning

Se även Institutionen för svenska och flerspråkighets samtliga studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer:

Utbildning > Kontakt

Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
Administrativ studierektor – Tvåspråkighet
Studierektor – Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor – Svenska som andraspråk (AN)
Studierektor – Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Adress, telefon, e-post, org.nr

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 4 (och 3), Södra huset
Frescati, Stockholm

För övriga adressuppgifter (post, fakturor), se Institutionen för svenska och flerspråkighets kontaktinformation:

Adress, telefon, e-post, org.nr

 

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte
 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Se Institutionen för svenska och flerspråkighet:

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

 

Medarbetare

Medarbetare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret). Om du vet namn eller titel på personen du söker, kan du söka inom webbsidan med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac).

För samtliga medarbetare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler):

Medarbetare Svefler

 

Press, kommunikation och webb

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Ställföreträdande föreståndare
Kommunikatör och webbredaktör
På denna sida