Artiklar på Skolverket.se

Artiklar publicerade på Skolverkets webbplats skolverket.se av medarbetare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Skolverket

Språkexponering förutsäger språkfärdighet bäst (2021-09-24)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Elever uppskattar svenska som andraspråk trots negativa diskurser (2021-06-17)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Grunder i skriftspråksutveckling för vuxna andraspråksinlärare (2021-04-13)
Maria Rydell, Svenska och nordiska språk

En kombination av faktorer ökar risken för låga språkkunskaper (2020-12-28)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Talrytmen påverkar gruppspråkets status (2020-11-27)
Susan Sayehli och Nathan Young, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Gester hjälper elever att minnas ord (2020-09-30)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Goda relationer underlättar språkinlärning (2020-06-22)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning; Alistair Henry

Inga kognitiva fördelar med tvåspråkighet (2020-01-15)
Intervju med Minna Lehtonen. Text och översättning: Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Familjen viktig för att barn ska bli flerspråkiga (2019-06-18)
Maria Rydell, Svenska och nordiska språk

Träning av minnesstrategier gynnar språkinlärning (2019-05-14)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Likheter i ordförråd är avgörande för inlärning av nytt språk (2019-01-15)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Åldern avgörande för andraspråksinlärning (2018-11-14)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Språklig kompetens både relationell och individuell (2018-10-18)
Natalia Ganuza, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Forskning om flerspråkighet (2018-01-09)
Natalia Ganuza och Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Språk och tanke – en avhandling om språklig relativism och flerspråkighet (2017-06-21)
Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Kontakt

På denna sida