Nätverket The Language and Ethnography Research Group (LEG)

The Language and Ethnography Research Group (LEG) är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk för etnografisk forskning och lingvistisk etnografi som metod. Under åren har allt från centrala artiklar om lingvistisk etnografi till artiklar om nya teoretiska begrepp diskuterats. Deltagarna i nätverket presenterar dessutom regelbundet pågående etnografisk forskning om språk vid nätverksträffarna och arbetar med gemensamma analyssessioner.

Nätverket bildades 2003 av professor Marilyn Martin-Jones, som då var vikarierande forskningsledare vid Språkforskningsinstitutet i Rinkeby i Stockholm och gästprofessor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Sammankallande för nätverket är sedan 2011 Carla Jonsson. Nätverket samlar forskare från olika universitet i Sverige och har dessutom gästats av internationella forskare.

 

Kontakt

Kontakta Carla Jonsson om du är intresserad av att delta i nätverket.

På denna sida