Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Kalender

Konferenser, symposier och workshoppar – Institutionen för svenska och flerspråkighet

För de som hålls på engelska, se vår engelska sajt (Centrum för tvåspråkighetsforskning):

Conferences, symposia and workshops

 

Svensk-ukrainsk workshop: CfP. Att bedriva forskning i turbulenta miljöer, 14–16/6

Trassliga elledningar på en elstolpe i Aqmeçit, Krim, Ukraina.
Trassliga elledningar i Aqmeçit, Krim, Ukraina 2019. Foto: Natalia Volvach

Centrum för tvåspråkighetsforskning anordnar en svensk-ukrainsk workshop med en rad samtal och datasessioner med fokus på flerspråkighet i turbulenta miljöer. Workshoppen ges med stöd av Humanistiska fakultetens forskarskola vid Stockholms universitet. Workshoppen ges på engelska.

Se vår engelska sajt: Conducting research in turbulent contexts: a Swedish-Ukrainian workshop 14–16/6

 

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

Juristernas hus. Foto: Agneta Hollström
Juristernas hus. Foto: Agneta Hollström

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december 2021).

Se vår engelska sajt: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium

 

The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12). 14–16/6 2023

Drönarbild över Campus Frescati. Foto: Clément Morin
Campus Frescati. Foto: Clément Morin

Konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism är uppskjuten till 14–16/6 2023.

Se vår engelska sajt: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

 

 

2016

Workshop: MULTICOM (20–22 jan.)

2013

Konferens: Nordand 11 (13–15 juni)

 

Kontakt

På denna sida