Styrelsen Centrum för tvåspråkighetsforskning

Centrum för tvåspråkighetsforskning (Centret) har såsom ett centrum vid Stockholms universitet en egen styrelse. Centret är även representerat i Institutionen för svenska och flerspråkighets (Svefler) institutionsstyrelse.

 

Ledamöter

Centrum för tvåspråkighetsforsknings (Centret) styrelse ska vara sammansatt av

 • föreståndaren (självskriven ledamot)
 • vetenskapligt kompetenta ledamöter (doktorsexamen eller motsvarande) som företräder forskningen genom en lärare/forskare från vardera Centret, Humanistiska fakulteten (2 st) och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms  universitet. Dessa ledamöter ska vara i majoritet.

Dessutom har två representer för studenterna rätt att ingå i styrelsen.

Föreståndare, professor Niclas Abrahamsson
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Se Kontakt längre ned på den här sidan.

 • Universitetslektor Susan Sayehli
  Centrum för tvåspråkighetsforskning
 • Universitetslektor Eric Pakulak
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Professor Maria Kuteeva
  Engelska institutionen
 • Professor Laura Álvarez López
  Romanska och klassiska institutionen
 • Doktorand Marta Quevedo Rodriguez
  Centrum för tvåspråkighetsforskning

Studierektor Tatiana Antontchik
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Kontakt

Institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Protokollförare (ej ledamot)
På denna sida