Historik Centrum för tvåspråkighetsforskning

Centrum för tvåspråkighetsforskning är sedan 2013 en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Det startade hos Institutionen för lingvistik

Centrum för tvåspråkighetsforskning började som en liten avdelning för forskning om tvåspråkighet vid Institutionen för lingvistik 1981.

Centrum för tvåspråkighetsforskning blir till

1988 omvandlades avdelningen till ett fakultetsstött, oberoende forskningscentrum direkt under Humanistiska fakulteten och stannade i denna organisationsform i 25 år t.o.m. 2012.

En del av Institutionen för svenska och flerspråkighet

Den 1 januari 2013 bildades den nya Institutionen för svenska och flerspråkighet genom en sammanslagning av Centrum för tvåspråkighetsforskning, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), och den tidigare Institutionen för nordiska språk. Sammanslageningen var ett resultat av en omorganisation vid Stockholms universitet, med en ny politik att slå samman mindre enheter (små institutioner, centra och institut) till större institutioner.

Centrum för tvåspråkighetsforskning finns dock kvar som ett semiautonomt forskningscentrum inom institutionen, med sin egen budget, stadgar, styrelse och ledarskap, men med delad administration och med budget, årsbokslut, rekryteringar och kursfrågor som behöver godkännas av institutionsstyrelsen.

 

Kontakt

Historik Institutionen för svenska och flerspråkighet

Historik Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
På denna sida