Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986–2015

Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.

Orange omslag med blek olivkvist. Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer

Bibliografin ger en bild av vilka forskare i Sverige som arbetat med översättningsvetenskapliga frågeställningar under dessa tre decennier och deras arbeten.

Sammanställd av Birgitta Englund Dimitrova, 2021.
Birgitta Englund Dimitrova

Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer (publikationsdatabasen DiVA)

Nya publikationer TÖI