DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025)

Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.

Tecknade språk är egna och oberoende språk. De kan uttrycka alla typer av fakta, åsikter och känslor på samma sätt som talade språk. Någon som kan svenskt teckenspråk (STS) kan inte automatiskt förstå norskt, brittiskt eller tyskt teckenspråk.

Trots det har en person med STS som första språk lättare att kommunicera med exempelvis en person med tyskt teckenspråk som första språk, än vad en svensktalande och en tysktalande har.  Användningen av avbildande tecken (depiction), kan delvis förklara detta. Avbildning är t.ex. när vi formar handen som en telefonlur och för den mot örat. Den som känner igen telefonbilden kommer att förstå det som att ”jag ringer dig”.

Avbildande tecken är en viktig del av teckenspråkig grammatik och används för effektiv kommunikation. Men för andraspråksinlärare av teckenspråk (som exempelvis många tolkar) kan det vara svårt att lära sig att använda idiomatiskt. Bruket av avbildande tecken kräver en avancerad förmåga att uppfatta vilka gemensamma erfarenheter personerna i samtalet har. Denna färdighet bemästrar ofta teckenspråkiga döva mycket väl.

Om avbildande tecken på Institutet för språk och folkminnens (ISOF) webbplats (de är inte delaktiga i projektet):

Avbildande tecken

En person tecknar text som berskriver jordens bana runt solen.
Avbildande tecken i teckenrummet, sisofs.se. Med tillstånd av ISOF.
 

Om projektet

DEPICT består av sex delprojekt och kommer att undersöka hur avbildande tecken förstås av teckenspråkiga från olika länder, med olika teckenspråk och hur avbildande tecken används i olika sammanhang som i förskolan, av döva invandrare. Dessutom ska projektet också titta på hur döva teckenspråkstolkar använder avbildande tecken, hur avbildande tecken används att tolka för dövblinda och hur avbildande tecken används av oerfarna och av erfarna tolkar.

Elisabet Tiselius är ansvarig för delprojekt 6 som ska undersöka hur aktiva tolkar utvecklar bruket av avbildande tecken över tid.  Genom att förstå hur avbildningsstrategier utvecklas kommer vi att öka kunskapen för att undervisa framtida tolkar om att använda avbildande tecken och att förstå avbildande tecken som kommunikationsverktyg.

Projektansvarig

Gro Hege Saltnes Urdal (førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet) och Benjamin Anible (førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet).

Deltagare

Elisabet Tiselius (docent, TÖI, SU), Inger-Birgitte Thorbjørnsen (lektor, Høgskulen på Vestlandet), Elisabet Trengereid Olsen (PhD, Høgskulen på Vestlandet). Dessutom deltar Johanna Mesch (professor, Institutionen för Lingvistik, Stockholms universitet) som samarbetspartner delprojekt 5.

Elisabet Tiselius som sätter på sig ett headset. Foto: Niklas Björling
Elisabet Tiselius sätter på sig ett headset. Foto: Niklas Björling

Projektperiod

2021–2025

Projektmedel

12 000 000 norska kronor

Finansiär

Norges forskningsråd

Projektsajt

DEPICT

Mer om nyheten på Høgskulen på Vestlandets webbplats:

12 millioner til tegnspråkmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Publicerad på vår webbplats 2021-08-26