Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket

Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.

Yvonne Lindqvist
Yvonne Lindqvist

Samtal 1: Vad är världslitteratur?

Samtal 2: Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande

Samtal 3: Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten. Från Tolk- och översättarinstitutet vid institutionen deltog Yvonne Lindqvist, professor i översättningsvetenskap, som forskar inom översättningssociologi, bland annat om bibliomigration.

Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket