Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

 

2022

Skrivarstuga med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia. (10 maj)

2021

Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia. (8 mars)

2020

Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia. (11 mars)

Produktiv skrivarstuga på universitetet med TÖI och Wikipedia, 2020

2019

Konferens: Media for All 8 (17–19 juni.)

2016

Jubileum: Tolk- och översättarinstitutet 30 år, tillsammans med Svenskt översättarlexikon 10 år. (24–26 nov.)

Workshop: Interpreting practices at the multilingual workplace. (14–15 apr.).

2014

Tre workshoppar om syntolkning. (Stockholm 2011, Lund 2012, Stockholm, 6 mars 2014)

2011

Text-Process-Text (17–19 nov.)

2009

Temadag: Forskning om praktisk kunskap. (2 okt.)

 

Kontakt

Konferenser, symposier och workshoppar Institutionen för svenska och flerspråkighet

På denna sida