Kontakt

 

Forskningsansvariga

Forskningsansvarig – Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsansvarig – Svenska och nordiska språk
Forskningsansvarig – Tvåspråkighetsforskning
Forskningsansvarig – Översättningsvetenskap
 

Studierektorer för utbildning på forskarnivå

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
 

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida