Workshop: Språket på arbetsplatsen: migranter och nordiska arbetsplatser. 13–14/6

Workshoppen (2022) tar upp yrkesanpassade språkutbildningar i svenska som andraspråk. Den ges på engelska, Language at work: migrants and Nordic workplaces, och är den första i en serie om tre. Workshoppen är ett slutet evenemang, men för eventuella restplatser, se Kontakt nedan.

Träplankor i en hög

Workshoppen är ett samarbete mellan Universitetet i Jyväskylä (Finland), Universitetet i Köpenhamn (Danmark), Högskolan i Innlandet (Norge) och Stockholms universitet. Ett allmänt mål med samarbetet i nätverket är att utveckla vetenskapligt och kritiskt förankrad kunskap om språklärande och valid bedömning av språklig kompetens för olika typer av arbeten på nordiska arbetsplatser.

Workshopen tar upp yrkesanpassade språkutbildningar i svenska som andraspråk. Exemplen kommer från utvecklingsarbete i Sverige inom Kombinationsutbildningen i den kommunala vuxenutbildningen och Kompletterande utbildningar på högskolan. 

  • 13 juni 9.00–17.00
  • 14 juni 9.00–15.30

Om workshoppen på engelska: Language at work: migrants and Nordic workplaces

Mer om workshopserien Language at work: Migrants and Nordic workplaces (University of Jyväskylä)

   

Inbjuden talare

Professor Tim McNamara
LTRC, University of Melbourne

   

Finansiär

NOS-HS finansierar det nordiska nätverket och de tre workshopparna.

NOS-HS

 

Kontakt

På denna sida