Forskningsämnen

På Institutionen för svenska och flerspråkighet forskar vi inom de tre forskningsområdena svenska och nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Dessa är indelade i tio forskningsämnen, se nedan.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde