Registrera uppsats i DiVA (student)

Institutionen för svenska och flerspråkighet publicerar examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå som nedladdningsbara fulltexter i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Efter att din uppsats är godkänd och finns registrerad i Ladok, kan du ladda upp din fil samt fylla i alla uppgifter i DiVA. Där behöver du sen godkänna den elektroniska publiceringen. Därefter godkänner institutionens DiVA-administratör publiceringen, och först då blir uppsatsen synlig i DiVA.

Observera att informationen här gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet)

Instruktionerna nedan fungerar förstås över lag även för dig som är student vid andra institutioner, men vid uppladdningsproblem hjälper vi bara våra egna studenter då institutionens DiVA-administratörer endast kan se våra egna studenters uppsatser. Om du har problem, kontakta den institution du skrev uppsatsen för (DiVA-administration sköts ofta av studieadministratörer e.d.).

 

Viktig information om DiVA

Fulltext = själva uppsatsen (så att den går att ladda ned och läsa).

Uppsatsmall och Word-tips

Läs anvisningarna

Läs igenom och följ anvisningarna nedan noga (Gör så här: Steg för steg.)

Ladda upp rätt version av uppsatsen

Den uppsats du laddar upp, ska vara den slutreviderade versionen som är godkänd av examinatorn och registrerad som godkänd i Ladok. Om den inte är godkänd i Ladok, godkänner vi den inte i DiVA.

Skriv rätt "titel" i ditt dokument

Innan du pdf:ar och laddar upp uppsatsen, är det bra att du kontrollerar ditt worddokuments titel (inte samma sak som rubrik). Titel är det som sedan står i fliken i webbläsarens fönster när man öppnar pdf:en från DiVA. Det är synd om det står fel (det händer t.ex. om du har utgått från ett dokument med en annan titel, t.ex. en inlämningsuppgift, sparat en kopia och sen skrivit en uppsats utan att ändra titeln). Dessutom är det viktigt ur tillgänlighetsperspektiv att ha en titel.

Så här skriver du in titel

I worddokumentet: Arkiv > Info > till höger Titel: klicka och redigera, spara och spara sedan som pdf.

Om du upptäcker att det är fel titel när pdf:en redan är uppladdad i Diva och registreringen i DiVA är godkänd av DiVA-administratören (så uppsatsen syns i publika DiVA): redigera titeln i ditt worddokument enligt ovan, pdf:a och mejla den nya versionen till DiVA-administratören (se nedan). Vi justerar i mån av tid, så det kan dröja vid hög arbetsbelastning.

Ha tålamod vid publicering

Vid vårterminens slut och vid skiftet höst-/vårtermin har vi hög arbetsbelastning och det kan dröja ett par veckor (ibland längre) innan vi har möjlighet att godkänna publiceringen i DiVA.

 

Logga in i DiVA

Du loggar in i DiVA med ditt universitetskonto.

Registrera i DiVa

Om du inte är student vid Stockholms universitet längre och inte har ett universitetskonto, men skrev din uppsats hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. Institutionen för nordiska språk) inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet, så hjälper vid dig:

Mejla uppgifterna 3, 4 och 6 nedan och uppsatsen till någon av våra DiVa-administratörer, så fyller vi i uppgifterna och laddar upp uppsatsen åt dig. Vi gör det i mån av tid, så det kan dröja vid hög arbetsbelastning. Se Kontakt längre ned på denna sida.

 

Gör så här: Steg för steg

Du kan välja att

 • endast registrera din uppsats. Då kan man hitta information om den i DiVA, men inte ladda ned den och läsa.
 • ladda upp din uppats som fulltext (pdf). Då kan man ladda ned uppsatsen och läsa den.

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för detaljerade instruktioner (1 och 2 är inte ufällbara).

1. Välj "Lägg till publikation" på sidan du kommer till.

2. I rullgardinsmenyn väljer du "Studentuppsats (examensarbete)". Fortsätt.

 • ditt NAMN.
 • ANVÄNDAR-ID (jfr inloggning). Det syns inte publikt.
 • FÖDELSEÅR. Det syns inte publikt. Du ska INTE fylla i ditt personnummer.
 • INSTITUTION/AVDELNING.
  • Välj bara en institution/avdelning. Om du t.ex. går Lärarprogrammet är Institutionen för ämnesdidaktik din huvudinstitution, men om du skrev din uppsats inom Svenska som andraspråk hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)/Centrum för tvåspråkighetsforskning, ska du välja Centrum för tvåspråkighetsforskning (inte Inst. för ämnesdidaktik, inte Svefler) se nästa punkt:
  • OBS! Klicka på "Välj organisation" och sök på två eller svenska eller tolk (välj inte Institutionen för svenska och flerspråkighet). Då får du träff på rätt avdelning under Institutionen för svenska och flerspråkighet: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska/Nordiska språk eller Tolk- och översättarinstitutet (välj inte versionen "upphört").
 • E-POST. Då kan DiVA-administratören nå dig om något inte stämmer, samt eventuellt bekräfta till dig att uppsatsen är publicerad om du har haft en kommentar vid uppladdningen. Mejladressen eller kommentar syns inte publikt.
 • TITEL + SPRÅK ("Titel" i DiVA är inte samma sak som "Titel" som man i Word-dokumentet fyller under fliken Arkiv. Titeln i Word är bra för tillgänglighet och är det som syns i pdf-fliken när man öppnar dokumentet.)
 • eventuell ALTERNATIV TITEL + SPRÅK.
 • EXAMEN (högskolepoäng är inte programmets eller kursens hp, utan uppsatsens. Oftast 15 hp – inte 180 eller 30 hp osv.).
 • ÖVRIGA UPPGIFTER  (År, Antal sidor. Året är den termin du skrev uppsatsen. Du ska inte skriva det år du registrerar uppsatsen. Om du skrev den HT20, men registrerar i januari 2021, ska du skriva 2020.)
 • NATIONELL ÄMNESKATEGORI (Humaniora > Språk och litteratur > Språkstudier)
 • HANDLEDARE, dvs. för- och efternamn. Akademisk titel: se hens profilsida, där akademisk titel står (professor, docent, universitetslektor).
  Medarbetares profilsidor
 • EXAMINATOR (För- och efternamn. Akademisk titel: som för handledare ovan.)
 • Om du vill: Nyckelord, Abstract.
 • Hoppa över resten.
  • TÖI-studenter. Fyll även i Presentation (Datum, Språk) och Termin (År, Termin).

Fyll INTE i Presentation (datum, lokal osv.). Det är bara relevant inför en presentation, men uppsatser visas i Diva först efter presentation och godkännande av uppsats.

När du kopierar in din ev. Abstract, var uppmärksam på att radbrytningarna inte följer ditt originaldokuments brytningar. Det blir heller inte blanksteg mellan en rads sista och nästa rads första ord, utan de sitter ihop efter inkopiering av texten. Gå igenom texten och gör blanksteg. Enklast är att sist i raden gå med tangentbordets nedåtpil, rad för rad, och blankstega.

När du i DiVa "fortsätter" kommer du till en sida där du laddar upp själva uppsatsen som s.k. fulltext (om du vill – du kan med andra ord välja att endast registrera namnet på uppsatsen, men vitsen med DiVa är att dela med sig av sin forskning, alltså själva uppsatsen).

 • Ladda upp pdf-fil.
 • Du ska också godkänna den elektroniska publiceringen. Där kan du namnge filen (annars kallas den bara "fulltext"), t.ex. Andersson_A_masteruppsats_namnet_pa_uppsatsen_202x.
 • Om du råkar ladda upp fel version, skriva fel namn osv. – ladda upp en till och skriv en kommentar till DiVA-administratören.

Du hittar uppsatserna på vår webbplats:

Uppsatser/examensarbeten i DiVA: Institutionen för svensk och flerspråkighet. [länk kommer]

Om din uppsatse inte syns, kan det bero på flera saker:

 • Din uppsats är ännu inte betygssatt och därmed inte inrapporterad i Ladok.
 • När betyget är inrapporterat kommer DiVA-administratören att godkänna publiceringen/fulltextuppladdningen, och först då syns den offentligt i Diva. (Uppsatser som endast har registrerats, dvs. inte laddats upp i fulltext, syns direkt.) Om du har laddat upp din uppsats i fulltext och den inte syns, beror det oftast på att vi inte har hunnit kontrollera den.
 • Ibland kan vi behöva kontakta dig innan vi publicerar uppsatsen. Fyll därför i din mejladress (e-post, se 3 ovan).
 

Kontakt

På denna sida