Ledningsgruppen

Ledningsgruppen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet fungerar som rådgivande organ till prefekten/institutionsledningen och utgör en informationskanal mellan de olika verksamheterna.

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
Ämnesansvarig – Svenska/nordiska språk
Ämnesansvarig – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Administrativ chef
På denna sida