Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen (IS) är högsta beslutande organ vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), Stockholms universitet.

Institutionsstyrelsen för Institutionen för svenska och flerspråkighet är utsedd 1 januari 2021—31 december 2023.

Regler för val av institutionsstyrelse

 

Möten, kallelser och protokoll

Institutionsstyrelsen sammanträder den första onsdagen i varje månad.

 • Kallelser och protokoll (kopior) sätts upp på en anslagstavla på plan D6, hus D, Södra huset.
 • Dekanen för Humanistiska fakulteten får protokollet för kännedom.
 

Ledamöter

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), sex representanter för lärarna, två representanter för teknisk och administrativ personal samt tre representanter för studenterna (en från forskarutbildningen och två från grundutbildningen).

Ordförande

 • Prefekt, docent Karolina Wirdenäs (kontaktuppgifter nedan).

Vice ordförande

 • Stf prefekt, professor Catrin Norrby (kontaktuppgifter nedan).

Ordinarie

 • Professor Niclas Abrahamsson
 • Docent Theres Bellander
 • Professor Yvonne Lindqvist
 • Adjunkt Mårten Michanek
 • Universitetslektor Catharina Nyström Höög
 • Universitetslektor Susan Sayehli

Suppleanter

 • Professor Roger Andersson
 • Universitetslektor Jonatan Pettersson
 • Adjunkt Malin Tesfazion

Ordinarie

 • Administrativ studierektor Tatiana Antontchick
 • Kursadministratör Lydia Lundgren

Suppleant

 • Gruppledare Yvonne Carlsson

Ordinarie

 • Doktorand Nereida Betancor Sánchez
 • Student Ahmet Norman

Suppleanter

 • Doktorand Anna Persson
 • Student Patlapa Thipraska

Annette Fischer, se Kontakt nedan.

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Protokollförare (ej ledamot) institutionsstyrelsen
På denna sida