Samarbeten

Tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med parter utanför universitetet är en styrka hos forskare och lärare på Institutionen för svenska och flerspråkighet. Målet för våra samarbeten och vår samverkan är att möta nya behov av kunskapsutveckling, att skapa förutsättningar för mer effektiva och ändamålsenliga utbildningar och att bidra till samhällsutveckling, hållbarhet och innovation.

Några exempel på samverkansformer och aktiviteter är forskningssamverkansprojekt, uppdragsforskning, uppdragsutbildning, expertuppdrag, rådgivning, praktikplats inom professionsutbildning, deltagande i samhällsdebatt och förmedling av forskningsinformation.

Våra expertområden är svenska språket, svenska som andraspråk, tvåspråkighet, tolkning och översättning. Var och en av dessa rymmer många olika kunskapsområden, teorier och metoder.

Sidan är under uppbyggnad. Mer information kommer under hösten 2022.

 

Våra samarbetsparter

Våra samverkansparter finns huvudsakligen inom offentlig sektor (t.ex. Sveriges kommuner och regioner, Skolverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för delaktiget), men också inom privat sektor (t.ex. Svenska byggbranschens utvecklingsfond, TV4, Lexicon) och inom ideell sektor (t.ex. Tolkservicerådet, Äldrecentrum, Rädda barnen).

Våra samarbetsparter

Information kommer.

Kontakt med ansvarig för våra samarbeten och vår samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Forskningsamarbeten

Information kommer.

Kontakt med ansvarig för våra samarbeten och vår samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Samverkansprojekt med externa parter

Information kommer.

Kontakt med ansvarig för våra samarbeten och vår samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Utbildningssamverkan

Information kommer.

Information kommer.

 

Rådgivning

Information kommer.

 

Nätverk

Information kommer.

 

Tillgängliggörande av forskning

Information kommer.

 

Samhällsdebatt och media

Information kommer.

 

Finansiärer av samarbeten och samverkan

Information kommer.

Information kommer.

 

Vi håller gästföreläsningar hos oss på instituionen och vi kan komma ut till ert företag/organisation och hålla gästföreläsningar.

Välkommen att kontakta vår ansvariga för samarbeten och samverkan, se Kontakt längre ned på den här sidan.

 

Kontakt

Ansvarig samarbeten och samverkan
På denna sida