Grammatikkoll. Anastasia Makarova: Noen smakebiter fra slavisk språkvitenskap

Seminarium

Datum: tisdag 4 oktober 2022

Tid: 13.15 – 15.00

Plats: Sal D 389

Grammatikkollokviet. Anastasia Makarova, universitetslektor i ryska vid Uppsala universitet.Seminariet ges på norska.

Jeg kommer til å presentere to kasusstudier som begge har med reflexivitet i russisk å gjøre.

Den første er en korpusstudie av et verbpar, grozit’ og grozit’sja som begge betyr ’true’ [sv. ’hota’]. Mens -sja vanligvis markerer refleksivitet, er det uklart hva det semantiske og syntaktiske bidraget til -sja er i grozit’sja, siden i mange konstekster kan grozit’ og grozit’sja erstatte hverandre. Følgende spørsmål kommer til å drøftes: Hvordan brukes verbene? Hva slags trusler uttrykker de? Er de to verbene synonymer, eller har de ulike betydninger? Har forholdet mellom verbene forandret seg over tid? Hva bidrar morfemet -sja med?

Den andre studien er en eksperimentell studie om forskjellen i bruken av refleksive vs. ikke-refleksive possessive pronomen i russisk og hvordan denne forskjellen læres av skandinaviske studenter. Både svensk og norsk skiljer mellom refleksive og ikkerefleksive eiendomspronomen (hans/hennes vs. sin). Russisk er ganske lik skandinaviske språk, men paralleliteten er ikke fullstendig: systemet er mer kompleks og samtidig karekteriseres det av mer fleksibilitet. Hvordan læres en kategori i et tredje språk (L3) som L3 deler med L1, men ikke med L2 som for skandinaver er engelsk? Er det så at L2 hindrer inlæring av kategorien eller kan man hente hjelp fra L1?

Anastasia Makarova

Grammatikkollokivet är ett samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Grammatikkollokviet, Stockholms universitet

Grammatikkollokviet, Uppsala universitet