Högre sem. NS. Andreas Nord: ”Det är stjerneglans kring kungens tron”

Seminarium

Datum: onsdag 28 september 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: D389

Högre seminariet i nordiska språk. ”Det är stjerneglans kring kungens tron” – ett arbetsseminarium om presstexter om kungamakten under 1800-talet. Andreas Nord, professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Den svenska kungamakten förändras i grunden från 1840-talet till 1900-talets början: på ytan är det sig likt, men kungamakten töms på reellt innehåll och kungen går från monark till galjonsfigur. Trots detta är kungamakten under hela perioden en politiskt brännbar fråga, med starka anhängare och motståndare. Den förändrade rollen hänger dock också samman med förändringar i hur stödet för – och motståndet mot – kungamakten motiveras och debatteras, inte minst i den svenska pressen som får en allt viktigare roll under 1800-talet. Den tillväxande pressen blir nämligen ett potentiellt viktigt medium för kritik, samtidigt som det för kungahuset blir allt viktigare att ha folkligt stöd när den formella maken minskar – och detta kan pressen vara ett redskap för.

Seminariet, som är avsett att vara ett arbetsseminarium, ägnas åt material från ett projekt som syftar till att utforska just hur kungamakten legitimeras och delegitimeras i svensk press från 1840-tal till 1920-tal. I projektet medverkar förutom Andreas Nord (språkvetare) även historikern Fabian Persson (Linnéuniversitetet), men seminariet kommer att ha fokus på dess språkvetenskapliga sida.

Andreas Nord

Om Högre seminariet i nordiska språk