Konferens: Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. 5/10

Konferens

Datum: onsdag 5 oktober 2022

Tid: 10.00 – 17.00

Plats: Stockholms universitet. G-salen

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande. En nationell konferens för erfarenhetsutbyte om språkinsatser av olika slag inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen.

Studenter på rad i bänkar i klassrum.
Foto: Nikas Björling

Konferensen vänder sig till dig som undervisar eller samordnar inom kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen (t.ex. lärare, läkare och andra yrkesgrupper) och/eller har ett särskilt intresse för frågor som rör språkanvändning och språkutveckling inom kompletterande utbildningar och/eller utländska akademikers möte med den svenska högskolemiljön och arbetsmarknaden.

Erfarenhetsutbyte

Under konferensen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan samordnare, lärare, forskare och andra aktörer.

Konferensens övergripande syfte

Konferensens övergripande syfte är att ge lärosäten och berörda aktörer möjlighet att utbyta erfarenheter och blicka framåt kring arbetet med språkfrågorna för personer med utländsk examen som studerar inom en kompletterande utbildning vid ett lärosäte i Sverige.

 

Program

  • Kl. 910: Registrering och kaffe
  • Kl. 10–17: Konferens.

Anmälan

Information kommer.

 

Hitta till G-salen

Till G-salen Arrheniuslaboratorierna
G-salen, Arrheniuslaboratorierna. Entrén Svante Arrhenius väg 20C. Foto: Eva Dalin

G-salen ligger i hus E-F-G (Biologihuset), Arrheniuslaboratorierna, på andra sidan ängen sett från Södra huset/Universitetsbiblioteket.

Entré från Svante Arrhenius väg 20C (hus E, södra sidan). Fortsätt rakt fram, längst bort till höger. Tillgänglighetsentré i nr 22B (hus F, östra sidan).

 

Kontakt

Vendela Blomström, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Susanna Malm, Sektionen för uppdragssamordning

Välkommen!

 

Digital seminarieserie 2021

Den inplanerade heldagskonferensen på temat: ”Språkets betydelse för högre studier och yrkesutövande” har flyttats fram till september 2022. Under 2021 gavs en seminarieserie för personer som arbetar på svenska lärosäten med kompletterande utbildningar, dvs. inom universitet/högskola. (Konferensen har en bredare målgrupp än seminarierna.)

Kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk examen – digital seminarieserie, nr 1

Kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk examen – digital seminarieserie, nr 2

Kompletterande utbildningar för akademiker med utländsk examen – digital seminarieserie, nr 3