Koll. för nordisk filologi. Handskriftsseminarium om AM 519a 4o

Seminarium

Datum: torsdag 29 september 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Rum D235 och på Zoom.

Kollokviet för nordisk filologi. Handskriftsseminarium: AM 519a 4to och dess språkliga variation. Magnus Nilsson och Jonatan Pettersson, vid institutionen.

Handskrift AM 519a 4to från omkring 1280 innehåller enbart den fornisländska Alexanders saga. Man har sedan länge noterat att texten inledningsvis innehåller språkliga drag som uppfattas som isländska medan de senare ersätts av språkliga drag som brukar förknippas med det norska fastlandet. Detta har gett upphov till olika teorier om skrivarens bakgrund. På seminariet presenteras en kartläggning av de språkliga dragen, vilket blir underlag för en gemensam diskussion om hur språkliga mönster i ett textvittne kan förstås och tolkas som spår av den process som lett fram till den bevarade handskriften.

Till Zoom-seminariet

Magnus Nilsson

Jonatan Pettersson

Om Kollokviet för nordisk filologi