Nordkurs sommarkurser i Norden för studenter i Sverige

Vill du ha mer nordiska språk och nordisk litteratur i din utbildning? Då kan du åka till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island och Norge på Nordkurs sommarkurs. Det är en fantastisk möjlighet att få se våra grannländer på nära håll och samtidigt lära dig mer om Nordens språk och kulturer. Du lär dig språket på plats där det talas, fördjupar dig i landets litteratur och utvecklar din interskandinaviska språkförståelse när du träffar kurskamrater från de olika nordiska länderna.

Kurser i Sverige för dig som är student i övriga Norden

Nordkurs sommarkurs i Sverige

Några personer står i vattnet där Skagerrak och Kattegatt möts. Foto: Pia Nordin
Grenen, Skagens Odde, Jylland, Danmark. Foto: Pia Nordin
 
Färöarna. Foto: Martin Persson
Från vänster Vágar, Drangarnir, Tindhólmur, Gáshólmur. Fotat från byn Bøur, Vágar, Färöarna. Foto: Martin Persson

Du måste vara registrerad student i Sverige för att få gå kurs i något av de övriga nordiska länderna. Du kan alltså inte vara student i något av de övriga nordiska länderna.

 

 

 

 

 

Information om samtliga kurser, ansökningsinformation och ansökningsformulär finns på Nordkurs (danska) huvudwebbplats nordkurs.org.

Nordkurs – sommerkurser i Norden (nordkurs.org)

 

 

 
Tvåspråkig gatuskylt i Lovisa, Finland: Kortgränd. Lyhytkuja. Foto: Pia Nordin
Gatuskylt i Lovisa, Finland. Foto: Pia Nordin

Kurserna ges vanligtvis i juni–juli under ca tre veckor och arrangeras av olika universitet och högskolor i Norden, t.ex. Århus, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Tórshavn, Nuuk, Reykjavik, Bergen, Oslo, Tromsö och Trondheim.

Läs mer på nordkurs.org

 

 
Isberg, Nuuk, Grönland. Foto: Theresia Pettersson
Nuuk, Grönland. Foto: Theresia Pettersson
  • Antagningen öppnar efter nyår och sista ansökningsdag är 1 april 2022. Du får besked om du är antagen i april.
  • Information om samtliga kurser, ansökningsinformation och ansökningsformulär finns på Nordkurs (danska) huvudwebbplats nordkurs.org.

Läs mer på nordkurs.org

Ansökningsformulär (ansøgningsskema) på nordkurs.org

 

 
Feskur fiskur. Foto: Martin Pettersson
Färsk fisk, Färöarna. Foto: Martin Pettersson

En förutsättning för att bli antagen till kurserna i övriga Norden, är att du har grannspråksförståelse av danska och norska samt förstaspråksnära kompetens i svenska. Detta gäller även kurserna på Island, Grönland och Färöarna. Engelska används inte.

 

 

 
Färgglada hus vid vattnet i Trondheim, Norge. Foto: Inger Larsson
Bergen, Norge. Foto: Inger Larsson

Stipendium

Du som blir antagen till en Nordkurs sommarkurs får ett stipendium som är beräknat att täcka kostnader för resa och bostad på studieorten, baserat på aktuella uppgifter från resebolagen.

Det är är därför viktigt att du är beredd att delta i kursen om du blir antagen. Om du inte kan fullfölja kursen, riskerar du att få betala tillbaka delar av eller hela stipendiet.

Stipendiet betalas ut av vår institution om du ska gå kurs i övriga Norden.

Studiemedel

Kurserna är värda 10 ECTS-poäng och berättigar till studiemedel. Vänd dig till ditt hemuniversitet eller CSN som administrerar studiemedel i Sverige.

 
Guldforsen (Gullfoss) i älven Hvítá, Suðurland, Island. Foto: Jonatan Pettersson
Guldforsen (Gullfoss) i älven Hvítá, Suðurland, Island. Foto: Jonatan Pettersson

Om du har funktionsnedsättning och särskilda behov eller önskemål som rör tillgänglighet och/eller mat/diet bör du meddela din kursansvariga/kursplats det, så fort du är antagen.

Du bör ha reseförsäkring.

 

 

 

 

Kontakt

Kurssekreterare – Nordkurs sommarkurser i övriga Norden
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
På denna sida