Uppdragsutbildning

Vill du höja din språkliga kompetens? Vill du öka dina språkliga färdigheter? Är du, ditt företag, din myndighet eller organisation intresserad av kurser, föreläsningar eller diskussionsseminarier kring svenska språket? Vi kan skräddarsy kurser och fortbildning efter dina behov, inom flera områden.

Tunnelbanetåg på bro över vatten vid Gaml stan.
Foto: Okänd

Svenska/Nordiska språk

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom vårt ordinarie kursutbud på främst grundnivå.

Svenska

Svenska, Praktisk retorik, Skrivkurser
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet.

Våra utbildningar > Svenska

Nordiska språk

Nordiska språk med historisk inriktning, Danska, Norska.

Våra utbildningar > Nordiska språk

Svenska som andraspråk

Uppdragsutbildningar sva

Svenska som främmande språk

Färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk/främmande språk.

Våra utbildningar > Svenska som främmande språk

Tolkning/Översättning

Inom Översättningsvetenskap: Tolkning och Översättning ger vi inga uppdragsutbildningar.

Tvåspråkighet

Vi erbjuder

  • poänggivande uppdragsutbildning med olika innehåll, omfattning och upplägg beroende på era önskemål.
  • utbildning som inte ger högskolepoäng, t.ex. kortare kurser, handledning, utbildningsdagar, m.m. Nya kurser kan tillkomma, t.ex. i samråd med dig.
  • ”skräddarsydda” kurser, utbildningsdagar, seminarier, workshoppar, handledning, m.m.
 

Kontakt

Kontakta oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, så diskuterar vi dina idéer.

Vi behöver få din beställning senast terminen innan utbildningen ska genomföras, med undantag för mindre insatser, t.ex. en gästföreläsning.

  • Svenska och nordiska språk: Mikael Kalm
  • Svenska som andraspråk: Julia Backelin Forsberg
  • Tvåspråkighet: Tatiana Antontchik
  • Tolkning och översättning: Elisabeth Bladh

GN = Grundnivå, AN = Avancerad nivå.

Ämnesstudierektor – Svenska och nordiska språk (GN)
Studierektor – Svenska som andraspråk (kurspaket II + III)
Studierektor – Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor – Översättning (GN, AN)

Sök bland våra utbildningar