Rekommenderad kursordning Nordiska språk med historisk inriktning

Vi rekommenderar att du läser kurserna i en viss ordning, och börjar med Vikingatida texter (1:1) och därefter Den medeltida svenskan (1:2) osv. Du måste dock inte läsa kurserna i den ordningen, då de är fristående. Behörighetskraven står i kursplanen, som du hittar på respektive kurssida.

Perioderna är ungefärliga (se schema på respektive kurssida för mer exakta datum).

Termin Period Kursordning Kurs
HT22 sep–okt. 1:1 Vikingatida texter (NS1052)
  sep–okt. fristående Historisk sociolingvistik (NS3052)
  nov–jan. 1:2 Den medeltida svenskan (NS1091)
  hela terminen   Nordiska språk – kandidatkurs (NS3055)
VT23 jan–mars 1:3 Ortnamn (NS1083)
  apr–maj 1:4 Texter och handskrifter 1500-1800 (NS1095)
  apr–maj 2:4 Nordiska språk, uppsats (NS2041)
HT23 sep–okt. 2:1 De äldre runinskrifterna (NS2037)
  sep–okt. fristående Historisk sociolingvistik (NS3052)
  nov–jan. 2:2 Fornisländska I (NS2014)
  nov–jan. fristående Färöiska?/Forndanska?
  hela terminen   Nordiska språk – kandidatkurs (NS3055)
VT24 jan–mars 2:3 Den fornsvenska litteraturen, 7,5 hp (NS1126)
  ? ? Inte bestämt än
  ? ? Inte bestämt än
  apr–maj 2:4 Nordiska språk, uppsats (NS2041)
HT24 sep–okt. 1:1 Vikingatida texter (NS1052)
  sep–okt. fristående Historisk sociolingvistik (NS3052)
  nov–jan. 1:2 Den medeltida svenskan (NS1091)
  hela terminen   Nordiska språk – kandidatkurs (NS3055)
VT25 jan–mars 1:3 Ortnamn (NS1083)
  apr–maj 1:4 Texter och handskrifter 1500-1800 (NS1095)
  ? ? Inte bestämt än
  apr–maj 2:4 Nordiska språk, uppsats (NS2041)
 

Kontakt

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk

Sök bland våra utbildningar